LECZENIE ORTODONTYCZNECENA [zł]
Konsultacja ortodontyczna150,00
Diagnostyka zdjęć RTG, ustalenie planu leczenia, analiza modeli200,00
Modele diagnostyczne100,00
Aparat TRAINER450,00
Aparat Twin Block1200,00
Płytka Schwarza od 900,00
Utrzymywacz przestrzeni 500,00
Aparat Hyrax1100,00
Aparat Lip bumper1000,00
Aparat do wysuwania żuchwy Twin Foce 1200,00
Aparat stały konwencjonalny metalowy (1 łuk)od 1900,00
Aparat stały samoligaturujący metalowy (1 łuk) Empower / Damon empower2900,00
Aparat stały samoligaturujący metalowy (1 łuk) Damon3500,00
Aparat stały samoligaturujący estetyczny (1 łuk)3000,00
Element dodatkowy w aparacie stałym150,00
Kontrola leczenia retencyjnego - za jeden łuk150,00
Demontaż aparatu stałego – jeden łuk400,00
Wizyta kontrolna aparatu stałego (bez wymiany łuku)200,00
Wizyta kontrolna aparatu stałego metalowego z wymianą 1 łuku250,00
Wizyta kontrolna aparatu stałego metalowego z wymianą 2 łuków300,00
Wizyta kontrolna aparatu stałego samoligaturującego z wymianą 1 łuku250,00
Wizyta kontrolna aparatu stałego samoligaturującego z wymianą 2 łuków300,00
Wizyta kontrolna aparatu ruchomego - za jeden łuk150,00
Dystalizator Distal Jet800,00
Dystalizator Carriere Motion900,00
Retainer klejony – jeden łuk550,00
Retainer Osamu – jeden łuk800,00
Awaria zamka75,00
Leczenie nakładkami ClearAlign.  - za kompletod 1500,00
Leczenie nakładkami Invisalignod 7500,00