Protetyka

Protetyka stomatologiczna zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych, odtwarzaniem i kreowaniem estetyki uśmiechu jak i przywracaniem utraconej funkcji narządu żucia.W naszej pracy korzystamy z bogatego doświadczenia, wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Połączenie implantologii, stomatologii estetyczne, nowoczesnej diagnostyki z protetyką zapewnia osiągnięcie najlepszych rezultatów.

korony-pełnoceramiczne

Korony i licówki pełnoceramiczne

Licówki to nakładki ceramiczne naklejane na powierzchnię wargową zęba. Korony obejmują zaś całą jego powierzchnię. Licówki wymagają minimalnej preparacji. Są bardzo trwałe i  zapewniają naturalną estetykę. Zęby pokryte uzupełnieniami porcelanowymi funkcjonują tak samo jak zęby naturalne. Uzupełnienia pełnoceramiczne wspaniale „wtapiają się” w tzw. różowe otoczenie. To rozwiązanie protetyczne łączące minimalną inwazyjność z maksymalnym efektem kosmetycznym. W pewnych sytuacjach można  stosować na nietkniętym szlifowaniem zębie minilicówki. Częściej jednak ze względu na konieczność zmiany kształtu zębów lub ich przemieszczenie w łuku, zęby wymagają odpowiedniej preparacji by w efekcie otrzymać pożądany efekt kosmetyczny. Zwiększenie zakresu preparacji zęba wymaga wykonania koron pełnoceramicznych.
Zabiegi poprzedzające wykonanie licówek i koron to np. chirurgiczne wydłużenie koron (zęby zbyt krótkie, uśmiech dziąsłowy), wybielanie zębów (zęby silnie przebarwione), leczenie ortodontyczne (zęby przemieszczone) lub w przypadku zębów wychylonych konieczne jest leczenie kanałowe i odbudowa filaru na wkładzie z włókien szklanych.
Licówki i korony pełnoceramiczne to najlepszy sposób na odmłodzenie ciemniejących, ścierających  się i popękanych zębów.
Można je wykonać w każdym wieku pacjenta. W zależności od potrzeby stosujemy je jako odrębną procedurę obejmującą jeden lub kilka zębów lub jako jeden z elementów prac złożonych obejmujących pełną rehabilitację narządu żucia. Wykonanie pracy poprzedza dokładna diagnostyka, omówienie z pacjentem jego oczekiwań i przedstawienie najlepszych, możliwych do realizacji rozwiązań jego problemów. Na czas wykonania pracy na zęby zakładane są  tymczasowe uzupełnienia umożliwiające normalne funkcjonowanie.
Prace protetyczne pełnoceramiczne zapewniają piękny, naturalny uśmiech na wiele lat, nie ulegają przebarwieniom , zachowują połysk, minimalizują utratę twardych tkanek zęba, odznaczają się dużą odpornością mechaniczną, pozwalają na uzyskanie w krótkim czasie doskonałego uśmiechu, gwarantują natychmiastowa poprawa samooceny pacjenta.

mosty-cyrkonowe

Korony i mosty cyrkonowe

To uzupełnienia pokrywające całość korony zęba. Wykonywane są z tlenku cyrkonu (potocznie cyrkonu). Wycina się je komputerowo z cyrkonowego bloczka-system CAD/CAM, co zapewnia ich niebywałą dokładność, precyzyjne przyleganie i wytrzymałość.
Są to korony przeznaczone do zastosowania zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. Szczególnie dedykowane dla osób z wysokim przebiegiem wargi górnej podczas uśmiechu. Porcelana napalana jest na cyrkonową czapeczkę w kolorze dobranym do zębów pacjenta. Brak podbudowy metalowej eliminuje efekt sinego podbarwiania brzegu dziąsła w okolicy przyszyjkowej. Światło padające na korony cyrkonowe załamuje się podobnie jak na naturalnym zębie.
Korony cyrkonowe sprawdzają się w przypadku zębów przebarwionych, zniszczonych, nadmiernie obciążonych zgryzowo. W tym przypadku stosuje się wysoce wytrzymałe korony cyrkonowe pełnokonturowe. Zęby zrotowane, cofnięte czy wychylone poddawane są preparacji korygującej, co w niektórych przypadkach wiąże się z leczeniem kanałowym i odbudową na wkładzie z włókna szklanego.
Korony i mosty cyrkonowe można wykonać również wtedy, gdy filarem nie jest naturalny ząb, lecz implant. W tym wypadku zaleca się zastosowanie łącznika cyrkonowego w odcinku przednim, co wydatnie poprawia estetykę. Na czas wykonania pracy zęby zabezpieczane są koronami  tymczasowymi, które umożliwiają pacjentom normalne funkcjonowanie.
Korony i mosty cyrkonowe zadowolą nawet najbardziej wymagających pacjentów, ceniących nad wyraz piękno i zdrowie swoich zębów.

korony-metalowe-z-ceramiką

Korony i mosty metalowo-porcelanowe

Korony metalowo-porcelanowe to uzupełnienia pokrywające całość korony zęba, przeznaczone do stosowania głównie w odcinku bocznym. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Na metalową czapeczkę (złoto lub stop metali nieszlachetnych) napalana jest ceramika więc padające światło ulega odbiciu, a nie załamaniu jak na naturalnych zębach, licówkach czy koronach cyrkonowych. Jest to rozwiązanie sprawdzone, wytrzymałe i estetyczne. Stosowane również w odcinku przednim z dobrym efektem kosmetycznym. Nie polecane dla osób z wysokim przebiegiem górnej wargi podczas uśmiechu ze względu ma sine podbarwianie brzegu dziąsła. Mosty protetyczne to prace uzupełniające częściowe braki w uzębieniu. To uzupełnienia stałe tzn. nie wymagające wyjmowania z ust, przez co bardzo komfortowe. Są osadzane,najczęściej na 2 filarach sąsiadujących z brakiem zębowym, za pomocą cementu na stałe. Filary mostu to naturalne zęby pacjenta lub w przypadku ich braku czy niewystarczającej ilości, wszczepione implanty.
Mosty zapewniają doskonały efekt kosmetyczny i czynnościowy. Nie wymagają wyjmowania z ust, a ich pielęgnacja jest taka sama jak własnych zębów pacjenta.

mosty-korony-protezy-na-implantach

Mosty, korony, protezy na implantach

Wszelkiego rodzaju prace protetyczne uzupełniające pojedyncze, wielozębowe lub całkowite braki uzębienia mogą być osadzone na własnych zębach pacjenta lub na implantach uzupełniających te braki. Stosowanie implantów eliminuje konieczność bezpowrotnego szlifowania zębów, zapobiega zanikowi kości dzięki jej stymulacji siłami żucia oraz przywraca naturalny kształt dziąsła.
Istnieje wiele rozwiązań protetycznych opartych na implantach. W zależności od rozległości ubytków w uzębieniu może to być pojedyncza korona, most o różnym zasięgu lub proteza uzupełniająca całkowity brak zębów. Z uwagi na wysoce kosmetyczny efekt leczenia w odcinku przednim uzębienia najczęściej stosujemy prace cyrkonowe lub pełnoceramiczne. W odcinkach bocznych dopuszczalne są również uzupełnienia metalowo-ceramiczne. W przypadku bezzębia istnieje możliwość odbudowy uzębienia na wiele sposobów, w zależności od wskazań oraz preferencji pacjenta. Mogą to być prace protetyczne mocowane na stałe (wklejane bądź przykręcane) lub wyjmowane. W przypadku prac wyjmowanych elementami utrzymującymi protezę mogą być korony teleskopowe, belki, lokatory czy zatrzaski.
Korony i mosty osadzone na implantach to nie tylko przywrócenie funkcji, ale także odtworzenie naturalnej estetyki uśmiechu.
Aby zapewnić maksymalny komfort w trakcie leczenia implantoprotetycznego pacjenci użytkują estetyczne uzupełnienia tymczasowe.

protezy-szkieletowe

Protezy ruchome -protezy szkieletowe

To najbardziej „fizjologiczne” ruchome uzupełnienie braków zębowych. Siły żucia przenoszone są poprzez system klamer i cierni na powierzchnię żującą zębów.
To pionowe przenoszenie sił żucia z bezzębnego wyrostka na ozębną zębów filarowych zapobiega ich przeciążeniu. Proteza szkieletowa nie niszczy oklamrowanych zębów, wręcz przeciwnie potrafi je zszynować a w przypadku zębów paradontalnych pełni funkcję szynoprotezy i powstrzymuje dalszy zanik kości.
Aby sprostać zapotrzebowaniu na wysoce estetyczne uzupełnienia protetyczne z zastosowaniem protez  szkieletowych, w naszej klinice stosujemy kosmetyczne elementy mocujące pod postacią zatrzasków, zasuw, rygli i koron teleskopowych. Pozwalają nam uzyskać doskonałe utrzymanie protezy na podłożu, przy równoczesnej dbałości o estetykę pracy. Zastosowanie tych niewidocznych elementów mocujących powoduje, że proteza szkieletowa jest pozbawiona widocznych klamer i przypomina ruchomy most wsparty na kilku zębach filarowych. To doskonała alternatywa dla  wymagających pacjentów.
Ograniczenie płyty protezy często jest „wyzwoleniem” dla osób z silnym odruchem wymiotnym.

wklady-porcelanowe

Wkłady porcelanowe

Duże ubytki w zębach bocznych są wskazaniem do zastosowania leczenia z pogranicza stomatologii zachowawczej i protetyki. Za pomocą wkładów porcelanowych lub kompozytowych odtwarzamy utracone twarde tkanki zęba, nie szlifując zęba, a jedynie nadając ubytkowi właściwy kształt.
Pracę wykonujemy na dwóch wizytach. Na podstawie pobranych wycisków w pracowni protetycznej powstaje wkład-precyzyjne, bardzo wytrzymałe uzupełnienie ubytku zęba.
Wkład jest wklejany do ubytku na kolejnej wizycie w gabinecie stomatologicznym. Wkłady porcelanowe i kompozytowe wzmacniają tkanki zęba średnio o 70% co przedłuża żywotność zębów o około 10 lat. W porównaniu z konwencjonalnymi wypełnieniami wkłady cechuje duża dokładność wykonania, możliwość odtworzenia utraconych punktów stycznych i powierzchni żującej, przywrócenie utraconego kształtu anatomicznego zęba.
Ze względu na zasięg preparacji wkłady dzielimy na inlaye – odtwarzają powierzchnię żującą zęba oraz na onlaye i overlaye stosowane gdy zasięg utraconych tkanek zęba jest bardzo duży (są to głownie zęby boczne, najczęściej po leczeniu kanałowym).
Zastosowanie wkładów pozwala zachować pozostałe, zdrowe części korony zęba bez konieczności ich szlifowania.