Chirurgia stomatologiczna

Wydłużenie korony klinicznej

Zabieg chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej zęba jest przeprowadzany w przypadku: zbyt krótkich koron zębów powodujących tzw. uśmiech dziąsłowy (gdzie mamy zaburzoną estetykę z nadmiernie widocznym dziąsłem), poddziąsłowego złamania korony zęba, próchnicy poddziąsłowej. Korektę linii uśmiechu dziąsłowego przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym. Polega na wycięciu fragmentu dziąsła oraz plastyce brzegu kości w celu zachowania odpowiedniego przebiegu nowej linii dziąsła. Po przeprowadzeniu takiego zabiegu konieczne jest z reguły wykonanie na zęby licówek lub koron aby przywrócić właściwe proporcje i kształt zębów. Pozwala to na uzyskanie pięknego, już nie „dziąsłowego” uśmiechu. Ten zabieg jest bezbolesny i bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów. Nie utrudnia normalnego funkcjonowania w trakcie kilkudniowego gojenia. Jest to minimalna interwencja chirurgiczna przynosząca spektakularny efekt kosmetyczny.

Pokrywanie recesji dziąsłowych

Recesje dziąseł to proces odsłaniania się korzeni zębów. Najczęściej towarzyszy temu ból oraz nadwrażliwość na potrawy słodkie i kwaśne. Wizualnie mamy do czynienia z odsłoniętymi korzeniami i wrażeniem braku dziąsła.
Recesje najczęściej leczymy chirurgicznie poprzez przeszczepienie dziąsła z podniebienia w odsłonięte okolice lub poprzez stosowanie regeneracji tkanek przyzębia biomateriałami. Efektem tych zabiegów jest przywrócenie odpowiednich proporcji pomiędzy koroną zęba a dziąsłem, wyeliminowanie dolegliwości bólowych oraz zniwelowanie niekorzystnego efektu kosmetycznego.

Podcięcie węzidełka laserem CO2

Przerośnięte lub nieprawidłowo przyczepione wędzidełko wargi górnej lub dolnej oraz języka może być przyczynę wad zgryzu, wad wymowy oraz powodem zaniku brodawki międzyzębowej z odsłonięciem korzeni.. Odpowiednio wczesna korekta nieprawidłowości wędzidełek zapobiega powstawaniu powyższych wad. Zabieg z użyciem lasera CO2 jest w bezbolesny i dobrze tolerowany przez pacjentów. Zaletą wykorzystania lasera CO2 jest bezkontaktowy przebieg zabiegu, w trakcie którego są zamykane naczynia krwionośne i limfatyczne co gwarantuje czystość pola zabiegowego i przyspiesza gojenie rany. Nie bez znaczenia jest brak konieczności stosowania szwów, dzięki czemu zazwyczaj blizny są niewidoczne i nie mają charakteru ściągającego. Laser wykazuje również działanie biostymulacyjne, które wpływa na zmniejszenie obrzęku po zabiegu.

Przeszczep tkanki łącznej

Przeszczep tkanki łącznej polega na pobraniu fragmentu tkanki z podniebienia i przeniesieniu go w miejsce, które chcemy pogrubić lub poszerzyć. Jest wykonywany jako leczenie uzupełniające w trakcie leczenia protetycznego gdzie ubytek kości, a tym samym zanik dziąsła uniemożliwia uzyskanie właściwej estetyki dziąsłowo-zębowej. Podobnie w przypadku powstawania recesji dziąsłowych, szczególnie u kobiet obdarzonych cienkim biotypem dziąsła, gdzie pobranym fragmentem tkanki odtwarza się brakujące dziąsło.
Zabieg ten jest również często stosowany w trakcie leczenia implantologicznego w celu poprawy warunków dziąsłowych wokół wprowadzonych implantów. Przeszczep tkanki łącznej jest często łączony z odbudową kości biomateriałami czyli strowaną regeneracją kości(GBR).

Odbudowa kości

Usunięcie zęba pociąga za sobą późniejszy zanik kości, zarówno w wymiarze pionowym jak i poziomym (ok. 40% w ciągu pierwszego roku po usunięciu zęba). Przywracając prawidłowe wymiary kości, a jest to konieczne aby właściwie osadzić implant, stosuje się zabiegi tzw. sterowanej regeneracji kości z użyciem biomateriałów (GBR). W naszej klinice używamy tylko produktów renomowanych firm oferujących najczystsze dostępne na światowym rynku materiały. Biomateriały te po kilku miesiącach zamieniają się w kość. Bezbolesność zabiegów zapewniamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu, wykorzystaniu doskonałego zaplecza diagnostycznego w postaci tomografii komputerowej CBCT oraz znieczulenia komputerowego.

Kiretaż otwarty

Kiretaż jest zabiegiem wykonywanym w celu oczyszczenia głębokich kieszonek dziąsłowych powstających w trakcie przedłużającego się zapalenia dziąsła. Przy głębokości kieszonek przekraczającej 5 mm dokładne ich oczyszczenie staje się niemożliwe. W tym przypadku wykonujemy zabieg kiretażu otwartego, w trakcie którego pod kontrolą wzroku, z użyciem mikroskopu zabiegowego, możemy dokładnie oczyścić powierzchnię korzenia oraz kostną i dziąsłową ścianę kieszonek dziąsłowych. W wielu przypadkach zachodzi konieczność zastosowania biomateriałów w celu odbudowy utraconej kości. W naszej klinice, dzięki zastosowaniu zaawansowanego ultradźwiękowego aparatu, który niszczy biofilm czyli florę bakteryjną patologicznie zmienionych kieszonek dziąsłowych, możliwe jest w części przypadków zmniejszenie zakresu lub wręcz uniknięcie zabiegu chirurgii periodontologicznej.

Resekcja wierzchołka korzenia

Resekcja wierzchołka korzenia z wypełnieniem wstecznym kanału to najczęściej wykonywany zabieg z zakresu chirurgii endodontycznej. Jest to zabieg wskazany gdy pomimo leczenia kanałowego zęba wokół wierzchołka korzenia utrzymuje się infekcja i stan zapalny. Podczas zabiegu dziąsło w pobliżu korzenia zęba zostaje odsunięte tak by uzyskać dostęp pozwalający na usunięcie zainfekowanych tkanek. Wierzchołek korzenia zostaje odcięty a ujście kanału szczelnie zamknięte wypełnieniem wstecznym. Atraumatyczność oraz małoinwazyjność zabiegu jest możliwa dzięki zastosowaniu piezochirurgii kostnej zapewniającej precyzję zabiegu oraz zminimalizowanie objawów pozabiegowych. W czasie procedury korzeń zęba zostaje dokładnie zbadany mikroskopowo w kierunku wykrycia ewentualnych pęknięć i złamań. Pęknięcie korzenia jest bezwzględnym wskazaniem do jego usunięcia. Znaczące ubytki kostne po zabiegu resekcji wierzchołka korzenia mogą wymagać odbudowy kości czyli sterowanej regeneracji kości GBR z użyciem biomateriałów.